Page Loading...

Rodiny se členem s postižením

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Do 3. 11. 2023 přijímáme žádosti fyzických osob v oblasti Pomoc ohroženým rodinám, Náhradní rodinná péče a Rodiny se členem s postižením.

Z důvodu vysokého počtu nových žádostí a náročnosti jejich zpracování bude jejich příjem od 4. 11. 2023 dočasně pozastaven.

O přesném termínu obnovení příjmu žádostí vás budeme informovat na webových stránkách a na facebookovém profilu Nadace J&T.

Děkujeme za pochopení.

 

POMOC URČENA FYZICKÝM OSOBÁM

V rámci individuální podpory pomáháme rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se vlivem onemocnění či zdravotního postižení některého člena rodiny (rodiče nebo dítěte) ocitly ve ztížených sociálních nebo finančních podmínkách. Přestože svou situaci aktivně řeší, potřebují další podporu pro zachování funkčnosti rodiny. Nadační podpora tak směřuje k usnadnění péče o nemocného či zdravotně postiženého člena rodiny, ke zvýšení jeho soběstačnosti a k usnadnění zapojení do běžného způsobu života.  

Více informací naleznete ZDE.

 

POMOC URČENÁ PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Podporujeme neziskové organizace poskytující služby rodinám s dětmi se zdravotně znevýhodněným či dlouhodobě nemocným členem domácnosti. Jste-li taková organizace, můžete k nám zaslat žádost o příspěvek během celého kalendářního roku.
 
 
Zaměřujeme se zejména na podporu organizací, se kterými máme navázanou dlouhodobou spolupráci (organizace podporujeme dlouhodobě, sdílíme, síťujeme, vyhodnocujeme).
 
Více informací naleznete ZDE.